Ekonomi

Föreningens ekonomi har genom åren blivit allt bättre. Månadsavgifterna har under en 10-årsperiod kunnat sänkas som nedanstående sammanställning visar. Våra lån har successivt amorterats och uppgick 2017-12-31 till 58,5  MSEK vilket motsvarar 7730 kronor per kvadratmeter boyta.

 • År 2006 och 2007 gjordes sänkningar med 5%.
 • År 2008 var månadsavgifterna oförändrade.
 • År 2009 sänkte vi med 5%
 • År 2010 var det oförändrat.
 • År 2011 höjdes månadsavgifterna 5% det andra halvåret p.g.a. ökade räntekostnader och ombyggnation av hissar som måste EU-anpassas.
 • År 2012 var månadsavgifterna oförändrade
 • År 2013 höjdes avgifterna med 3%
 • År 2014 var månadsavgifterna oförändrade
 • År 2015 sänkte vi med 5% från 1 juli
 • År 2016 var månadsavgifterna oförändrade
 • År 2017 var månadsavgifterna oförändrade

Se resultat- och balansräkningen genom att ladda ner årsredovisningen nedan: