Föreningens stadgar och regler

Ladda ner senaste versionen av föreningens stadgar här:


Föreningens tillämpningsregler för yttre och inre underhåll finns här:


Föreningens stadgar

Om skillnader finns i denna text och den nedladdningsbara versionen har den nedladdningsbara versionen tolkningsföreträde.