Organisation

Föreningsstämman

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst, förutsatt att man fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Föreningsstämman väljer styrelse och revisorer ...

Styrelsen

Vid årsstämman 2018-05-22 valdes följande styrelse: Roland Jakobsson (Ordförande) Thomas Carlsson (Kassör) Alexandra von Ekensteen (Ledamot) Intranic Jokhaji (Ledamot) Ralf Espefält (Ledamot) Rolf Pettersson (Ledamot) Tata Doumbia (Ledamot)...

Arbetsgrupper

  Styrelseledamoten Valberedningen Kassörens ansvarsområden/ Ekonomigruppen Administrationsgruppen Fastighetsgruppen Parkgruppen Trivselgruppen Informationsgruppen  

Portombud

Syfte: Att skapa "Närhet" och trivsel för medlemmarna i porten och i föreningen! Varje port: 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 och 46 har sitt eget portombud. Portombuden väljs på föreningsstämman på 2 år och tanken är att portombudsuppdraget ska gå ru...

Samfällighetsföreningen Vårdträdet

Vårdträdets samfällighetsförening består av bostadsrättsföreningarna Söderberga gård nr 1, BRF Beckasinen, Soltunet (f.d. Söderberga gård nr. 3) samt Stiftelsen Arbetarebostadsfonden. Samfälligheten förvaltar dels garage- och parkeringsplatser dels kabel-T...
;