Portombud

Syfte:
Att skapa ”Närhet” och trivsel för medlemmarna i porten och i föreningen!

Varje port: 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 och 46 har sitt eget portombud.

Portombuden väljs på föreningsstämman på 2 år och tanken är att portombudsuppdraget ska gå runt mellan de boende. Tyvärr har det visat sig att det inte är så lätt att rekrytera nya portombud så många portombud blir omvalda för fler 2-årsperioder.En ledamot i styrelsen representerar portombuden.

Uppgift:
Portombuden hälsar nya medlemmar till sin port välkomna och visar var tvättstuga, grovsoprum, bastu, övernattningsrum m.m. finns.

Portombuden har ansvar för att se till att portikerna och källsorteringsrummen hålls snygga + gör ronderingar i sina portar med tillhörande utrymmen för att kontrollera att allt är OK.

Till portombuden kan de boende vända sig med frågor.

Portombuden ser till att förbättringsförslag och klagomål från de boende förs vidare till styrelsen och de övriga arbetsgrupper, dessa vänder sig till portombuden när de behöver hjälp.

Port/Ombud: telefonnummer till resp. portombud finns på anslagstavlan i porten.