Samfällighetsföreningen Vårdträdet

Vårdträdets samfällighetsförening består av bostadsrättsföreningarna Söderberga gård nr 1, BRF Beckasinen, Soltunet (f.d. Söderberga gård nr. 3) samt Stiftelsen Arbetarebostadsfonden.

Samfälligheten förvaltar dels garage- och parkeringsplatser dels kabel-TV nätet för de boende i området.

Ekonomisk förvaltare för samfälligheten är KnowHow Sweden AB
Kontaktpersoner : Johan Pihl ,Inga Weckman, Gunnar Pihl ti.+ to. + fre. 9-12 tel. 08-37 63 40
E-postadress: info@knowhowsweden.se

Från BRF Beckasinen ingår:

Rolf Pettersson och Ralf Espefält