Styrelsen

Vid årsstämman 2017-05-23 valdes följande styrelse:

Ralf Espefält
Ordförande
Thomas Carlsson
Kassör
Jens Lindgren
Sekreterare
Yasir Khan
Vice ordförande & IT-ansvarig
Rolf Pettersson
Vicevärd
Elin Eriksson
Park- & Trivselansvarig
Roland Jakobsson
Trivselansvarig